Az időkorlát lejárt, a nem mentett adatok elvesztek.
Ide kattintva jelentkezhet be újra.

Az időkorlát másodperc múlva lejár. Mentse a munkáját!

Pdf előnézet
/
Nyomtatva: 2018.07.22 08:46:44

Oldal betöltése...

PDF fájl generálása...

Művelet folyamatban...

Tisztelt !

A 2018. május 25-től alkalmazandó – A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendelete (általános védelmi rendelet - GDPR) - alapján, amennyiben nem rendelkezünk egy adott profilban rögzített magánszemélyek által megadott adatvédelmi hozzájárulással, nem áll módunkban a felhasználói fiókjának használatát biztosítanunk a rendszerben.

Kérjük, hogy erre figyelemmel legyenek szívesek megadni az alábbi hozzájárulási nyilatkozato(ka)t a továbblépéshez!

Kijelentem, hogy a www.bgazrt.hu honlapon található Adatvédelmi tájékoztatót megismertem és az abban foglaltakat magamra nézve elfogadom. Hozzájárulok a személyes adataimnak a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által történő kezeléséhez, valamint az adatoknak a www.bgazrt.hu és az adattar.bgazrt.hu honlapon való nyilvános közzétételéhez, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-hez benyújtásra kerülő támogatási igény rögzítése, elbírálása, a támogatási jogviszony létrehozása, a támogatási szerződésben/támogatói okiratban meghatározott egyes kötelezettségek teljesítésének a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által történő nyomon követése/ellenőrzése, kapcsolattartás, a támogatásokkal kapcsolatos nyilvántartás vezetése, továbbá a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-t jogszabály alapján terhelő közzétételi és tájékoztatási kötelezettség teljesítése céljából.

Hozzájárulok továbbá, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kezelt személyes adataimhoz az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozók az ott meghatározott adatkezelési célból hozzáférjenek, továbbá, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. a személyes adataimat a Magyar Államkincstár részére a kincstári monitoring rendszer felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése céljából továbbítsa, és hogy a monitoring rendszerben nyilvántartott adataimat a jogszabály alapján arra felhatalmazott szervezetek megismerjék.Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer

Az alkalmazás a Mozilla Firefox böngészőre lett optimalizálva, amelynek legfrissebb változata az Internetről ingyenesen letölthető, pl. a http://www.mozilla-europe.org/hu/firefox oldalról. Más böngészőkkel előfordulhat hibás megjelenítés, megnyitás, mentés, ezért javasoljuk, hogy böngészőjét frissítse a legújabb Firefox verzióra!
Verziószám:1.3.0 (runknownbuild)